Flower

如有任何查询,欢迎致电∶(852) 3755 4334 / 9509 6250

  myflorist.hk         myflorist_hk


初级花艺设计

课程内容∶-

处理鲜花基本步骤及花束设计;

花艺设计的基柱技巧及鲜花篮设计;

花材形态认识及鲜花礼品篮设计;

颜色配衬技巧;

运用线条与空间设计的效果。


 
实习作品∶-

包括手绑花束、花篮、枱花等等

节数∶6(12小时)

学费∶HK$600 (另每堂花材费$100-$150于堂上缴交)


报名表格∶请到表格下载处下载

 
 

     

Copyright © MY FLORIST All rights reserved